home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Strefa dłużnika     >     Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawno-Windykacyjna

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na urzędowym formularzu, który zawiera:

  1. oznaczenie konsumenta  (imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania),
  2. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta,
  4. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty (wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi),
  5. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (wierzytelności uważane za nienależne),
  6. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
  7. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
  8. pisemne oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ustawie (dot. negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.

Szybki kontakt Kontakt telefon794-155-847 Nasz doradca przeprowadzi z Tobą krótką rozmowę, a następnie przedstawi Ci nasze propozycje.
Skorzystaj z formularza kontaktowego
Zapraszamy do naszego biura Jagiellońska 39b lok. 111
70-382 Szczecin
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów