home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Oferta     >     RODO

RODO

Kancelaria Prawno-Windykacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym lub zleceniu windykacji jest Kancelaria Prawno-Windykacyjna Radca Prawny Angelika Paziewicz-Bącler, ul. Jagiellońska 39b lok 111, 70-382 Szczecin.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pomocą adresu: biuro@foxlegal.pl.
3. Kancelaria Prawno-Windykacyjna FOXLEGAL jako administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartej umowy lub udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych,
b) realizacji zawartej umowy,
c) na podstawie udzielonej zgody - w zakresie i celu określonym w wyrażonej zgodzie.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne,
b) sądy powszechne, organy ochrony prawnej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych (w tym do uzyskania kopii danych) oraz ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi - Kancelarii Prawno-Windykacyjnej FOXLEGAL ma charakter dobrowolny.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kancelarii Prawno-Windykacyjnej FOXLEGAL Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
Szybki kontakt Kontakt telefon794-155-847 Nasz doradca przeprowadzi z Tobą krótką rozmowę, a następnie przedstawi Ci nasze propozycje.
Skorzystaj z formularza kontaktowego
Zapraszamy do naszego biura Jagiellońska 39b lok. 111
70-382 Szczecin
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów
Strefa
dłużnika

linia

Dłużniku pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia. Poprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Ochronimy Twój majątek przed egzekucją.zobacz więcej
Strefa
Wierzyciela

linia

Wierzycielu udzielimy Ci wsparcia w dochodzeniu wierzytelności na drodze polubownej i przymusowej. Wyegzekwujemy w Twoim imieniu dług. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.zobacz więcej