home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Blog

Blog

Kancelaria Prawno-Windykacyjna
postępowanie egzekucyjneKiedy warto ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne?
Data dodania: 2017-07-06

Umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność egzekucji kończy postępowanie a tytuł wykonawczy komornik zwraca wierzycielowi. Tytuł wykonawczy wierzyciel może ponownie skierować do komornika, będzie to uzasadnione w szczególności, gdy sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie poprawie. Warto zatem monitorować sytuację majątkową dłużnika. Można skorzystać w tym celu z usług profesjonalnej kancelarii windykacyjnej, która posiada większe możliwości w zakresie ustalenia majątku dłużnika.

Ponowne wszczęcie egzekucji wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczek komorniczych.

Opłacane zaliczki komornicze stanowią dodatkowy koszt po stronie wierzyciela, dlatego przed podjęciem decyzji o skierowaniu do komornika wniosku egzekucyjnego należy przekalkulować opłacalność takiej czynności.

Pod uwagę należy wziąć także art. 125 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawniają się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Zatem ponowny wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może być skierowany do komornika nawet w ciągu 10 lat od umorzenia poprzedniej egzekucji, jeżeli jednak nie chcemy dopuścić do przedawnienia odsetek powinniśmy z takim wnioskiem wystąpić przed upływem 3 lat.« Wróć
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów
Strefa
dłużnika

linia

Dłużniku pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia. Poprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Ochronimy Twój majątek przed egzekucją.zobacz więcej
Strefa
Wierzyciela

linia

Wierzycielu udzielimy Ci wsparcia w dochodzeniu wierzytelności na drodze polubownej i przymusowej. Wyegzekwujemy w Twoim imieniu dług. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.zobacz więcej