home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Oferta     >     Windykacja     >     EPU

EPU

Kancelaria Prawno-Windykacyjna

Kancelaria FOXLEGAL w ramach posiadanego konta w systemie teleinformatycznym e-sądu świadczy usługi zastępstwa procesowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). EPU jest nowoczesnym rozwiązaniem zwiększającym skuteczność windykacji.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do polskiego systemu prawa z dniem 1 stycznia 2010 roku, jako postępowanie odrębne. Prowadzone jest w całości w postaci elektronicznej prze Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, zwanym e-sądem. Postępowanie to ma charakter fakultatywny tj. wymaga inicjatywy wierzyciela w skorzystaniu z tej formy dochodzenia roszczeń. W praktyce oznacza to wytoczenie powództwa za pośrednictwem portalu www.e-sad.gov.pl .

W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym można dochodzić wyłącznie roszczeń pieniężnych, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu.

Intencją ustawodawcy było, aby w tym trybie rozpatrywane były sprawy których charakter prawny nie jest skomplikowany. Nie istnieją ograniczenia kwotowe w możliwości skorzystania z tej formy dochodzenia roszczeń. Występują jedynie ograniczenia natury technicznej związane z funkcjonalnością systemu informatycznego e-sądu, które pozwalają dochodzić roszczenia pieniężnego w kwocie do 100000000 (sto milionów) złotych.

Pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca wierzycielem lub pełnomocnik wierzyciela mający aktywne konto w systemie teleinformatycznym e-sądu i ważny certyfikat umożliwiający składanie podpisu elektronicznego.

Podstawową korzyścią dla wierzycieli wynikającą z procesowania spraw w tym trybie jest oszczędność czasu i pieniędzy. Pozew w momencie wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego e-sądu jest złożony w sądzie i od tej chwili sprawa podlega rozpoznaniu. Ponadto wszelka korespondencja w sprawie tj. doręczenie zarządzeń i orzeczeń również odbywa się elektronicznie. Odchodzi czas związany z doręczeniem w sposób tradycyjny oraz nie ponosimy kosztów tradycyjnych przesyłek.

Za korzyść można również uznać fakt, że do pozwu nie dołącza się dowodów. W uzasadnieniu pozwu wymagane jest jedynie wskazanie podstawy faktycznej dochodzonego roszczenia (np. umowa sprzedaży, pożyczki, bezpodstawne wzbogacenie itp.).

Cały proces dochodzenia roszczenia został zinformatyzowany, co oznacza, że wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego także podlega złożeniu za pośrednictwem portalu www.e-sad.gov.pl .

W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym powód uiszcza obniżoną opłatę od pozwu ze względu na to, że procedowanie w ramach tego postępowania rodzi oszczędności w zakresie kosztów rozpoznawania spraw (w tym kosztów doręczeń). Opłata sądowa od pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu tj. dochodzonego roszczenia pieniężnego, przy czym nie może być niższa niż 30 zł. Np. jeżeli dochodzimy roszczenia w wysokości 20000 zł opłata od pozwu wyniesie 250 zł.

Branża windykacyjna korzysta z EPU w coraz szerszym zakresie, doceniając jego wpływ na skuteczność i szybkość działań windykacyjnych. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu jeden pełnomocnik może w ciągu 15 minut złożyć nawet kilkadziesiąt e-pozwów!

Jak się rozliczamy?

Zawieramy indywidualną umowę. Cena za obsługę spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym uzależniona jest od wielu czynników takich jak: wielkość pakietu i jego wartość, branża w której działa wierzyciel, okresu przeterminowania zlecanych do obsługi wierzytelności oraz rodzaj dłużników (firmy, osoby fizyczne).

Szybki kontakt Kontakt telefon794-155-847 Nasz doradca przeprowadzi z Tobą krótką rozmowę, a następnie przedstawi Ci nasze propozycje.
Skorzystaj z formularza kontaktowego
Zapraszamy do naszego biura Jagiellońska 39b lok. 111
70-382 Szczecin
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów
Strefa
dłużnika

linia

Dłużniku pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia. Poprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Ochronimy Twój majątek przed egzekucją.zobacz więcej
Strefa
Wierzyciela

linia

Wierzycielu udzielimy Ci wsparcia w dochodzeniu wierzytelności na drodze polubownej i przymusowej. Wyegzekwujemy w Twoim imieniu dług. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.zobacz więcej