home FOXLEGAL     >     Strona główna     >     Blog

Blog

Kancelaria Prawno-Windykacyjna
przedawniona wierzytelnośćCzy mogę potrącić wierzytelność przedawnioną?
Data dodania: 2017-06-27

Upływ terminu przedawnienia wierzytelności nie powoduje automatycznie, że przedstawienie takiej wierzytelności do potrącenia staje się niemożliwe. Podstawę prawną potrącenia stanowi art. 498 kodeksu cywilnego, który stanowi, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, to każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Zatem, aby móc skorzystać z potrącenia muszą być spełnione wymagane przez przepisy ustawy kodeks cywilny przesłanki, tj.

Brak którejkolwiek z ww. przesłanek powoduje nieskuteczność potrącenia.

Odnośnie wierzytelności przedawnionych przedstawianych do potrącenia kodeks cywilny zawiera dodatkowe uregulowanie. Zgodnie z art. 502 kodeksu cywilnego wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

Zatem złożenie oświadczenia o potrąceniu przedawnionej wierzytelności będzie możliwe, jeżeli był taki moment, że obie wierzytelności istniały, a wierzytelność potrącającego nie była jeszcze przedawniona. Istotne jest tylko, żeby przedawnienie wierzytelności nastąpiło później niż data wymagalności wierzytelności z którą chcemy dokonać potrącenia. Wówczas potrącenie będzie możliwe nawet po kilku latach od upływu terminu przedawnienia.« Wróć
SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę specjalną. Sprawdź jak możesz z niej skorzystać.

więcej
Dlaczego
Warto
nagrożnika grafika 1 nagrożnika grafika 2 nagrożnika grafika 3 nagrożnika grafika 4 nagrożnika grafika 5 nagrożnika grafika 6
Dzięki nam zaoszczędzisz pieniądze i czas
Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h/dobę
Windykacja to nasza specjalność
Działamy sprawnie, szybko i efektywnie
Gwarantujemy maksymalną skuteczność
Posiadamy rekomendacje od zadowolonych Klientów
Strefa
dłużnika

linia

Dłużniku pomożemy Ci wyjść ze spirali zadłużenia. Poprowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z wierzycielem w celu ustalenia dogodnych warunków spłaty. Ochronimy Twój majątek przed egzekucją.zobacz więcej
Strefa
Wierzyciela

linia

Wierzycielu udzielimy Ci wsparcia w dochodzeniu wierzytelności na drodze polubownej i przymusowej. Wyegzekwujemy w Twoim imieniu dług. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.zobacz więcej